El cicle climàtic, un anar i tornar del fred a la calor 13-2-2024

aulesgirona@gmail.com   15 de febrer de 2024   Comentaris tancats a El cicle climàtic, un anar i tornar del fred a la calor 13-2-2024

El cicle climàtic és un fenomen complex que implica una successió d’etapes en les quals la temperatura de la Terra oscil·la entre períodes de fred i calor. Aquest cicle està influït per diverses forces i factors, incloent-hi el sol, els gasos d’efecte hivernacle, l’oscil·lació climàtica natural (EON), les eres climatològiques i l’excentricitat orbital. Explorem com cadascun d’aquests elements contribueix al cicle climàtic:

IMG-20240214-WA0009~2El sol és la font principal d’energia per al nostre planeta. La radiació solar incideix sobre la Terra, escalfant la seva superfície. Aquesta energia solar és la força motriu darrere del cicle climàtic. La quantitat de radiació solar que arriba a la Terra varia segons factors com l’activitat solar i els canvis en la distància entre la Terra i el sol, provocats per l’excentricitat orbital.

Els gasos com el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4) i el vapor d’aigua actuen com a aïllants a la atmosfera terrestre, retenint part de la radiació solar reflectida per la superfície terrestre. Aquest fenomen, conegut com a efecte hivernacle, ajuda a mantenir la Terra prou càlida per sostenir la vida. No obstant això, l’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, en gran part causat per l’activitat humana com la quema de combustibles fòssils, pot provocar un augment de la temperatura global mitjançant l’augment de l’efecte hivernacle.

L’oscil·lació climàtica natural (EON) és un fenomen complex que implica variacions a llarg termini en les condicions climàtiques, com les oscil·lacions dels oceans i les activitats volcàniques. Aquestes oscil·lacions poden afectar els patrons climàtics regionals i mundials, contribuint a les variacions observades en el cicle climàtic.

Les eres climatològiques són períodes de temps definits per condicions climàtiques específiques que persisteixen durant centenars o milers d’anys. Les eres glacial i interglacial són exemplesIMG-20240214-WA0007 d’aquestes eres climàtiques. Durant les eres glacials, les temperatures són més fredes i les capes de gel s’expandeixen, mentre que durant les eres interglacials, les temperatures augmenten i les capes de gel retrocedeixen. Els canvis en les eres climatològiques poden ser causats per factors com ara l’activitat volcànica, els moviments tectònics i les oscil·lacions orbitals de la Terra.

L’excentricitat orbital és un terme que es refereix a la forma de l’òrbita de la Terra al voltant del sol. La Terra experimenta canvis cíclics en la seva excentricitat orbital al llarg del temps, els quals poden afectar la quantitat de radiació solar que rebem a diferents èpoques de l’any. Aquests canvis en la radiació solar entrant poden influir en els patrons climàtics i contribuir a les variacions observades en el cicle climàtic.

En resum, el cicle climàtic és el resultat de la interacció complexa entre el sol, els gasos d’efecte hivernacle, l’oscil·lació climàtica natural, les eres climatològiques i l’excentricitat orbital. Entendre aquests factors i com interactuen és crucial per comprendre els canvis climàtics observats en el nostre planeta.

Jordi Camins Just és Observador i Glaciòleg.

IMG20240213181309 IMG20240213180827~2