Assemblea anual 2017

aulesgirona@gmail.com   13 de gener de 2017   Comentaris tancats a Assemblea anual 2017

D’acord amb la convocatòria enviada a tots els alumnes, el dia 13 de febrer de 2017, a l’hora prevista, va tenir lloc l’Assemblea anual de l’Aula de la Gent Gran de Girona a la Casa de Cultura.

Van ser presents 32 alumnes i van delegar el seu vot 19, el que dona un total de 51 assistents.

Seguint l’ordre del dia establert van ser aprovats per unanimitat l’acta de l’assemblea anterior, la liquidació del exercici anterior i  el pressupost del curs actual.

També es va aprovar per unanimitat la renuncia al càrrec de president del company Lluís Torner i la seva substitució pel company Narcís Sureda,  l’admissió de tres nous alumnes que van manifestar el seu desig de formar part de la junta directiva i la continuació dels demés membres de la Junta que van manifestar el seu acord a seguir desenvolupant el càrrec que se’ls va assignar en l’Assemblea de l’any passat.

Amb posterioritat, una de les alumnes noves ha presentat la renuncia a la seva petició, així com també un dels vocals anomenats a l’Assemblea de 2016, pel que finalment la junta directiva queda establerta amb vuit membres.

Taula Assemblea

D’esquerra a dreta: Narcís Sureda, president entrant. Carme Coll, tresorera. Lluís Torner, president sortint. Josefina Sors, secretària.

Assistents Assemblea


 

Es publica la convocatòria de l’Assemblea anual de les Aules de la Gent Gran de Girona així com l’enllaç per accedir a l’Acta de l’Assemblea anterior. Aquesta convocatòria s’enviarà també per mail i per correu ordinari per tal de que tots els alumnes/as en tinguin coneixement.

 

Logo N.Sureda 2 petit

Benvolgut alumne/a:
Per la present et convoquem a l’Assemblea General ordinària de les Aules que celebrarem el proper dia 13 de febrer, dilluns, a les 17,30 h. a l’aula B del primer pis de la Casa de Cultura, amb el següent

                                                 ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior, que s’adjunta a la present convocatòria.
2.- Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i aprovació i aplicació de resultats si procedeix.
3.- Presentació i aprovació, si és procedent, del pressupost del curs 2017.
4.- Renovació del càrrecs de la Junta de Govern.
5.- Precs i preguntes.

Ens permetem de pregar-vos que procureu assistir-hi ja que es produiran renúncies a la Junta de Govern alhora que demanem noves incorporacions per reforçar i distribuir millor la gestió de la pròpia Junta.

Girona, 13 de gener de 2017

La secretària, Josefina Sors Mata

Vist i plau, el President
Lluís Torner i Callicó

Acta Assemblea 17-12-2015