Història amable de la Universitat Politècnica 18-2-2020

aulesgirona@gmail.com   23 de febrer de 2020   Comentaris tancats a Història amable de la Universitat Politècnica 18-2-2020

El Dr. Arnau dona les gracies al públic que ocupa la sala, completament plena. Manifesta que per qualsevol conferenciant es molt important aquesta massiva afluència i que comporta diferents reptes: primer que el tema sigui de l’ interès de les persones assistents i tot seguit que el conferenciant es veu  obligat a fer-ho bé i a ser entenedor.

El conferenciant,  amb un munt d’ anècdotes,  va evocar els inicis dels estudis universitaris a Girona i va destacar la implicació dels alumnes i de totes les persones relacionades, dels professors, del personal laboral i de les empreses.

 “Aquesta implicació” – va destacar – “va permetre i permet avui que l’Escola Politècnica Superior pugui dir que molts dels seus estudiants estan col·locats en empreses de la nostra demarcació”.

EPGCal recordar que 17 de gener de l’any 1974 en uns locals cedits per la Cambra Oficial de Comerç de Girona s’inaugurava el primer curs acadèmic de l’ aleshores Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica, integrada a la Universitat Politècnica de Barcelona. El mateix dia es va constituir el Patronat Politècnic com a gran dinamitzador de la relació amb el teixit empresarial i de la participació de la societat a l’Escola. Iniicialment, l’Escola va acollir estudis tècnics de grau mig. Els alumnes s’havien de desplaçar a Barcelona per obtenir el grau superior i el professorat es dedicava bàsicament a tasques docents amb molta connexió amb el sector professional.

Aquesta era l’essència de l’Escola, però li mancava un pilar fonamental de la Universitat, li mancava l’activitat de recerca.

 Amb la Llei 35/1991 de la Generalitat de Catalunya de 30 de desembre de 1991 es creava la Universitat de Girona, i l’Escola passava a anomenar-se Escola Politècnica Superior. Van ser  èpoques de creixement.

De seguida van arribar els primers estudis superiors, l’Escola va anar creixent amb edificis i instal·lacions, però sobretot es va obrir tot el ventall de places de professorat.

Actualment, l’Escola Politècnica Superior continua essent el centre més dinàmic de la Universitat deUdG Girona en la relació universitat – empresa: pel nombre de contractes de transferència de tecnologia amb la indústria, pel nombre d’empreses spin – off creades pels seus investigadors i pel nombre de projectes competitius amb participació empresarial.  Els seus professors i investigadors l’han situada en posicions capdavanteres en recerca, pel nombre de projectes europeus, pel nombre de centres TECNIO d’excel·lència en innovació i pel nombre de patents. L’aportació de titulats per part de l’Escola a les empreses gironines ha estat realment important per al teixit industrial de la zona. La majoria dels titulats de l’ EPS omplen les empreses de la zona des de 1974, data de la seva creació.

La Politècnica, a través del Patronat, està fortament vinculada amb la indústria i amb l’empresa innovadora, cosa que repercuteix en els estudiants en una capacitat de formació adequada, en transferència i, sobretot, en la possibilitat d’inserció laboral.

Per a l’empresa és important el fet que l’Escola gaudeixi d’un reconegut prestigi en recerca i transferència tecnològica gràcies a l’expertesa dels seus professors, doctorands i estudiants i al fet que disposa d’unes instal·lacions de primer nivell, amb un campus de referència. És per tot això que l’Escola s’ha convertit en un soci ideal per a les principals empreses tecnològiques i també per a les Pimes més dinàmiques i innovadores.

UniEl Patronat de la Politècnica ha tingut un paper clau en el desenvolupament de l’Escola des del principi. Format per personalitats de la vida soci – econòmica i política de mitjans dels setanta, industrials, representants d’institucions, delegats de ministeris i presidents de col·legis professionals afins a les carreres de l’Escola. El Patronat va néixer per donar suport, consell i assessorament a la tasca acadèmica, a la recerca aplicada i a l’oferiment de serveis a l’exterior, incrementant així els lligams entre la Universitat i l’entorn, i afavorint l’absorció de treball per part dels estudiants titulats recentment.

Aquest actua avui com a òrgan de connexió amb els diferents sectors públics i privats de les comarques gironines. Per aquest motiu disposa d’una àmplia participació de persones i entitats jurídiques que contribueixen a incrementar la qualitat de la formació dels futurs professionals de les empreses i institucions de l’entorn. El nombre de membres que formen part del Patronat creix cada any, entre els quals s’hi troben les principals empreses i les més innovadores de la demarcació de Girona.

Un dels objectius del Patronat és estimular la recerca aplicada i la transferència tecnològica de l’Escola i és per això que concedeix els Premis Patronat EPS als millors projectes finals de carrera d’aplicació pràctica, beques de postgrau als millors estudiants i diferents ajuts de promoció de l’activitat universitària, l’emprenedoria i la transferència de tecnologia.

La Politècnica és el centre més gran de la UdG.  El campus de la Universitat al Curs 2017-2018 es varen matricular un total de 13.545 alumnes – 5779 homes i 7766 dones, Es varen fer Màsters en campusnombre de 1014 en el que hi varen participar 455 homes i 559 dones. Els doctorats varen suposar un total de 802 alumnes, 387 del sexe masculí i 415 del sexe femení. Al 2018 es varen impartir en les seves diferents àrees 3088 titulacions, 1170 per nois i 1918 per noies.

Creiem que des de el seu naixement fins avui s’ha fet una tasca important en creixement de quantitat d’ alumnes i de qualitat en l’ ensenyament, en la que la UdG avui per avui es un punt de referència important a Catalunya per els estudiants.

Un acurat passeig a una tasca docent començada fa un munt d’ anys i que, la minsa llavor plantada al seu dia, ha donat els excepcionals resultats esmentats en que tots els integrants de la mateixa hi han posat treball, interès i sacrifici a fi d’aconseguir que la nostra ciutat sigui un punt de referència universitari com abans ja comentàvem.

Josep Arnau Figuerola és Doctor Enginyer Industrial i Catedràtic d’ Universitat jubilat. Medalla de la Universitat de Girona . Fou membre del Congres de Diputats i President de la Diputació de Girona.

1

0