Curs de Formació de Directius de CEATE-AFOPA

aulesgirona@gmail.com   30 de maig de 2019   Comentaris tancats a Curs de Formació de Directius de CEATE-AFOPA

El 24 de maig de 2019 a l’Hotel Double Tree by Hilton de Girona, va tenir lloc un Curs de Formació de Directius propiciat per CEATE-AFOPA.

CEATE (Confederació Española de Aules de la Tercera Edat) ha subvencionat, a través d’AFOPA, aquest anomenat curs que va consistir en dues conferències que es varen impartir en una sala de l’hotel, convenientment preparada a l’efecte.

Hi assistiren 16 persones, dues representants d’AFOPA (presidenta i vicepresident), un representant de CEATE que es va desplaçar des de Madrid, 6 persones de la Junta de les Aules de Girona que va col·laborar en la organització de l’esdeveniment amb la  localització de l’espai idoni per a la celebració i 7 dirigents d’altres Aules catalanes.

La primera conferència la va impartir el Sr. Miquel Bonet, advocat, professor i mediador.

Es va exposar quines son les característiques d’un conflicte entre persones i els mitjans que se solen emprar per a la seva resolució, mitjançant la psicologia, amb l’objecte d’evitar demandes judicials emprant la intermediació, la conciliació  i l’arbitratge. En aquestes tasques solen intervenir jutges de pau, advocats, psicòlegs i son fonamentals les empaties, l’acomodació i altres virtuts semblants.

Interessantíssima exposició pel seu contingut però que no obstant no va oferir la relació que podien tenir tan delicades intervencions professionals amb les activitats dels directius de les Aules.

La segona conferència –després del coffee break- la va impartir la Sra. Arantxa del Valle, professora de psicologia de la UdG.

El títol era: Mirant cap al futur. Les Aules de la Gent Gran com a eina per a definir l’envelliment en el segle XXI.

Es va entrar a definir conceptes com l’envelliment actiu, la relació de les Aules amb la societat i es va esbossar com podia ser el futur de les Aules.

Es va analitzar la salut de les persones grans, com es troben i –el més important- con es senten, tot tenint present que el benestar cal que sigui físic, mental i social i això s’estima més important que l’absència de malaltia.

Sobre uns conceptes tan interessants es varen començar a analitzar mitjans i sistemes i els contextos favorables per a aconseguir la finalitat desitjada per acabar promovent l’envelliment actiu i estar preparats per ajudar quan sigui necessari.

El tema, també extens, complex i interessant era, potser, més propi d’un seminari per a alumnes de les Aules però tampoc es va aclarir l’exacta relació amb la formació de dirigents d’Aula atesa la preparació que caldria tenir en conceptes psicològics per a poder actuar correctament.

Balanç, però, molt positiu en el curs que va discórrer amb molt “bon rotllo” i va acabar amb un dinar en el mateix hotel.

Només lamentar la poca concurrència de les Aules de Catalunya que a tot estirar i si no ens equivoquem eren tres o quatre. Malaguanyada la, segurament, notable despesa que, com ja s’ha dit, anà a càrrec del representant madrileny  de CEATE a qui cal agrair-li cordialment el gest.