Inauguració del curs 2018-2019

aulesgirona@gmail.com   5 d'octubre de 2018   Comentaris tancats a Inauguració del curs 2018-2019

A l’ Aula Magna de la Casa de Cultura,  amb una plena assistència d’ alumnes de les Aules i a l’ hora prevista s’ inicia l’ acte inaugural del curs 2018-2019.

El Sr. Narcís Sureda i Daunis, President de les Aules, agraeix en primer lloc l’ assistència de les diferents autoritats avui presents e inicia el torn de parlaments.

P1240020Fa referència el Sr. Sureda al curiós fet de ser feliç. Manifesta que poden ser moltes les circumstancies per fer-nos feliços, però que, una d’elles, sens dubte és el tenir ganes d’ aprendre. El fer coses ens empeny cap el benestar personal i col·lectiu, i aquest afany i interès de tenir cada dia nous coneixements, queda ben pales amb la nombrosa assistència dels alumnes així com en les diferents conferencies i actes que al llarg dels cursos es porten a terme.

Manifesta el Sr. Sureda que,  si be tots els integrants de la junta de les Aules que ell presideix, fan una tasca encomiable en el  dia a dia per fer possible el seu funcionament, el pal de paller ho son els/les alumnes, raó de ser de les mateixes ja que, sense ells, la llavor cultural que cada setmana es va sembrant, cauria en terra erma.

Seguidament es dona la paraula al Excm. Sr. Doctor Josep Maria Serra i Bonet, Vice-Rector de Docència i Planificació Acadèmica de la Universitat de Girona.

El Dr. Serra fa referència a la tasca universitària que te moltes coses a dir i moltes coses a fer dins P1240011la societat, prescindint de sexes, edat, i nacionalitat.  Cal que la mateixa contínuament sàpiga aprendre a aprendre i aprendre a ensenyar. La didàctica i la cultura son uns dels seus àmbits.

Fa referència al fet d’ un mestre català que va impartir classes a una escola de la província de Burgos a mitjans del segle passat i que va prometre als seus alumnes que, un dia, els portaria  a veure el mar; mai no l’havien vist i ben segur que no haguessin tingut la oportunitat de veure’l.   Aquest mestre que ho era de tots i per tots, tenia ben palesa la llavor de la curiositat.  El cultiu d’ aquesta curiositat per a veure coses noves i el de l’aprenentatge continuat es, en definitiva, l’ educació que, a la vegada,  incomoda al poderós i que ens permet el pensar a cadascú amb llibertat.

P1240019Pren la paraula tot seguit la Il·lma. Sra. Maria Àngels Planas i Crous, com a Vice-Presidenta de la Diputació de Girona, la qual  fa especial esment a la voluntat de poder i voler aprendre així com a la voluntat de tenir nous coneixements i  de poder gaudir-los.

Agraeix a la junta directiva de les Aules la formació en l’ excel·lència que mitjançant les diferents conferencies s’estan donant a tots el alumnes, amb la seva tasca diària en la organització de les mateixes, i dels actes lúdics i culturals diversos que,  en el  transcurs del curs es porten a terme.

Fa esment a la gran presencia del sexe femení al acte i també a les conferencies que, segons li consta, s’imparteixen setmanalment. Ho celebra en el sentit de que també la dona te aquest interès i curiositat per la cultura i que les aules l’hi donen aquesta  oportunitat. Celebra el ventall de matèries que en les mateixes s’ imparteixen que van des de l’ Historia de l’ Art, fins a la Psicologia, Medicina, Llengua, Arqueologia, Historia Local i General, Economia, Medi Ambient, Cinema, Literatura, Física, etc. etc.., una varietat de la que poden gaudir tots i totes els/les alumnes.

Tot seguit pren la paraula el  Excm. Sr. Eduard Berloso i Ferrer, Vice Alcalde de la Ciutat de Girona.P1240024

Excusa el Sr. Berloso la presencia de la Excma. Sra. Marta Madrenas i Mir ja que el dia d, avui i com a Diputada ha hagut de estar present al Parlament de Catalunya. Malgrat la seva absència transmet el missatge de la mateixa encoratjant a tots la continuïtat d’ aquesta tasca cultural encomiable que es porta a terme i que forma part de la gran i nodrida  diversitat cultural de la ciutat.  Ho agraeix en gran manera.

Comenta el Sr. Berloso  que a la ciutat hi ha una població de unes 15.000 persones amb edat superior als 65 anys i que hi ha un gran interès per part d’ aquest col·lectiu concret de apostar per un mosaic d’ activitats: esportives, culturals, de música, teatre, aire lliure, idiomes, esport, etc. etc. Defineix a aquest concret col·lectiu de la ciutat com viu i en moviment continu. Celebra l’ evolució i treball que porten a terme les aules i anima a tothom a seguir aquesta activitat d’ excel·lència.

Tot seguit i per part del Grup SI NO FOS, s’ofereix  una cantada d’ havaneres.

Set persones amb set notes de l’ escala musical de sol o de fa, porten a terme una actuació amb un variat ventall de peces que els alumnes de les aules aplaudeixen amb molt de gust.

Felicitats per aquest grup cantaire que tots ells, curiosament, son persones jubilades i que amb el seu magnífic to de veu i excel·lent harmonia, ens fan gaudir en la cloenda d’ aquest acte inaugural.

Enhorabona i gracies.

P1240009

P1240030

P1240029

P1240032