Fi de curs amb les autoritats – Mirant al meu voltant. Tible i sardanes. 19-6-2018

aulesgirona@gmail.com   20 de juny de 2018   Comentaris tancats a Fi de curs amb les autoritats – Mirant al meu voltant. Tible i sardanes. 19-6-2018

Obre l’ acte de cloenda del present curs de les Aules, el Sr. Narcís Sureda i Daunis, President de les mateixes.

El Sr. Sureda fa una exposició de la tasca portada a terme durant els tres trimestres de durada del curs que va començar el passat mes d’octubre 2017 i avui acaba. Exposa les diferents activitats de les Aules tant per el que fa referència a les conferencies impartides a l’ Aula Magna de la Casa de Cultura així com les Aules Itinerants organitzades. En relació a les primeres es comenta la diversitat de branques culturals ofertes durant les trenta quatre setmanes de durada del curs,  des de historia,fi curs 2017-18 d fins a medicina, musica, pintura, filosofia, societat, dret, biologia, pedagogia, literatura i medi ambient

Per el que fa a les aules itinerants l’ activitat ha estat a visites culturals fora de la ciutat i de la província, assistència a exposicions, actes lúdics i ballet – musica.

Explica també el President la tasca portada a terme per l’equip directiu de les mateixes que ha assolit estar al dia en les noves tecnologies que el progrés presenta, així com la remodelació de tot el tema administratiu i de funcionament a fi de complir amb les actuals normes i obligacions legals que l’hi son inherents.

Agraeix a l’ alumnat la presencia continuada a les Aules, tant a les setmanals a la Casa de Cultura com  a les itinerants que sempre han contat amb una gran participació. El mèrit de tot plegat manifesta,  es del alumnat,  que es la raó d’ esser de les mateixes i que sense el seu suport i la seva continuada  assistència, que ens honoren, no serien possibles.

També dona les gracies a la Diputació Provincial, a l’ Ajuntament i la Universitat de Girona per el seu ajut que, juntament amb altres suports com els de l’ Obra Social de la Caixa,  del Col·legi d’ Arquitectes Tècnics i de Cecam es possible portar a terme tota aquesta  tasca.

P1210355Es passa seguidament la paraula al Ilm. Sr. Albert Piñeira i Broset, Vice President de la Diputació de Girona, qui fa esment a la cultura en general, i manifesta que la cultura ha de generar canvis reals davant a necessitats detectades, ha de ser un dels eixos centrals de la vida de les persones i la persona, sempre ha d’estar al centre de la mateixa.  També ha de connectar des de l’emoció el canvi i produir canvis efectius en la mateixa. A la vegada té que propiciar el sentit crític de la societat  i també  ha de promoure espais d’interrelació a l’àmbit educatiu per provocar la motivació per la pròpia cultura i aportar innovació artística i social així com involucrar al màxim nombre de persones, connectant i sumant experiències i generant  lideratges compartits. També ha de mesurar resultats i transferir-los a altres entorns per provocar un efecte multiplicador i sens dubte ha de generar i genera llocs de treballs i activitat econòmica al país.

El Vice Rector de la Universitat de Girona Ilm. Sr. Josep Maria Serra i Bonet deixa palesa la importància de la continuïtat educativa no solament des de l’ àmbit universitari en la etapa de P1210362joventut de les persones sinó que, aquest interès en edats mes avançades es  molt positiu ja que, la velocitat dels canvis en l’ època que estem vivint han estat i son importants i per estar mes o menys al dia cal un reciclatge continuat i permanent. L’ interès de les persones amb mes edat per aprendre cada dia coses noves s’ha de tenir molt en compte ja que es una dada certa del nivell cultural d’ un país. Convida als alumnes de les Aules a seguir i posa la Universitat a la seva disposició.

Tot seguit pren la paraula la Ilma. Sra. Marta Madrenas i Mir, Alcaldessa de Girona que manifesta la trajectòria que sempre ha tingut  la ciutat de Girona respecte de la cultura en general.  Esmenta els P1210369diferents actes que a la mateixa tenen lloc en el transcurs de l’ any i especialment fa referència a l’ activitat de les nostres aules així com la seva gran contribució al àmbit cultural. El fet de que molta gent forana tingui com a referent a Girona com una ciutat excepcional en tots el sentits ho es, entre altres motius, per la col·laboració que, a nivell de cultura, col·lectius com el nostre, desinteressadament i amb una tasca del dia a dia i de qualitat, porten a terme les activitats corresponents. Felicita a l’alumnat i el convida  a l’ octubre al inici novament de un altre curs.

Acabat l’acta institucional, intervé el music i compositor Xavier Piñol i Garcia, natural de Premià de Mar,  intèrpret de tible a la Cobla Marinada i compositor de sardanes.

La música i els estudis universitaris de Relacions Laborals i Recursos Humans són un breu resum del que fa o ha fet.

A part de la seva activitat pedagògica i concertística amb el tible, la combinació de la vessant musical amb el món de l’Economia i l’Organització d’Empreses el porta a interessar-se per la Gestió Cultural.

Actualment és tible solista (i mànager) de la Cobla Marinada i imparteix docència a l’Acadèmia Igualada com a professor especialista de música i de l’assignatura “Empresa i Economia Emprenedora” (Cicles Formatius).

També és professor de tible i oboè a l’Escola Municipal de Música de Bellpuig.

Com a intèrpret s’introdueix al món de la cobla a través del seu pare Gaietà Piñol, representant de la Cobla Premià (antiga Premianenca). En aquest moment agafa el tible, instrument del qual es considera autodidacte.

Des de l’any 2000 és intèrpret de tible de la Cobla Marinada. Xavier Piñol ha actuat com a solista de tible i també a través de “La Cobla volta món” una iniciativa que ell mateix va crear l’any 2009 amb el músic Daniel Navarro, amb l’objectiu de difondre la cobla, els seus instruments i la seva música arreu del món.

Com a promotor cultural destaquen la creació de l’entitat esmentada el 2009 i les produccions dels espectacles “La música de Nino Rota” (2011) i “Bou revisited, la música de Vicenç Bou (2012), duts a terme amb la Cobla Marinada.

Des de l’any 2002 també experimenta en el món de la composició de sardanes amb els títols següents: “Tret d’enginy”, “Sardanes al cava”, “Somni de Plaça”, “Aniversajant”, “El seient de l’ànima”, “Gresca pirata!” i “El teu record, Santi”.

Actualment, Xavier Piñol treballa intensament en la promoció del tible i desenvolupa diferents projectes per tal de poder exportar la sonoritat d’aquest instrument arreu.

Entremig de la seva intervenció els assistents poden escoltar diversos fragment de sardanes del esmentat compositor i d’ altres com Ricard Vilarasau de La Bisbal d’ Empordà i Vicens Bou “Xaxu”  de L’ Escala.

Amb aquests refrescs finals musicals es dona per acabada la conferencia i el curs; es desitja bon estiu a tothom i quedem emplaçats per el proper mes d’ octubre a l’ inici del nou curs.

Xavier Piñol Garcia és músic i compositor.fi curs 2017-18 e

P1210339

001

P1210338